Wise IO 24W

WISE IO 24 W

IRC 90+, 97 selon version.

K Angles Flux luminaire / IRC
2700 K 24° 1780lm / IRC 90+

1300lm / IRC 97

45°
3000 K 24° 1870lm / IRC 90+

1400lm / IRC 97

45°
3500 K 24° 1950lm / IRC 90+
45°
4000 K 24° 2050lm / IRC 90+