Wise IO 31W

WISE IO 31 W

IRC 90+, 97 selon version.

K Angles Flux luminaire / IRC
2700 K 24° 2490lm / IRC 90+

1820lm / IRC 97

45°
3000 K 24° 2650lm / IRC 90+

1960lm / IRC 97

45°
3500 K 24° 2750lm / IRC 90+
45°
4000 K 24° 2820lm / IRC 90+
45°