Wise iO 14W

WISE IO 14 W

IRC 90+, 97 selon version.

K Angles Flux luminaire / IRC
2700 K 36° 1055lm / IRC 90+

840lm / IRC 97

3000 K 36° 1100lm / IRC 90+

950lm / IRC 97

3500 K 36° 1150lm / IRC 90+
4000 K 36° 1180lm / IRC 90+